ATEIKITE, ATEIKITE, džiugūs, iškilmingi!

„Dainavos" adventinis - kalėdinis koncertas
Gruodžio 9 d., šeštadienį, 7 v.v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Nativity BVM Church)
6812 S Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

Bilietų kaina:
$30 - iš anksto,
$35 - koncerto dieną,
$15 - jaunimui iki 17 metų (vaikams iki 9 m. nerekomenduojama).

Bilietus galima įsigyti „EventBrite svetainėje>>
arba
paspaudus mygtuką „Pirkti bilietus"Koncerto metu bažnyčios aikštė ir visa apylinkė bus saugoma Illinois Homeland Security tarnybos.
Automobilius bus galima statyti nemokamai Holy Cross Hospital (Švento Kryžiaus ligoninės) mašinų stovėjimo garaže (įvažiavimas iš 68-tos gatvės).

Choras atliks Juozo Naujalio ir kitų lietuvių kompozitorių giesmes, Nijolės Sinkevičiūtės „Kalėdų maldos” su kameriniu orkestru, Artūro Anusausko aranžuotę „Atsiskubino Betliejun” su džiazo ansambliu bei kitus kūrinius. Skambės pasaulinio masto choriniai šedevrai - vokiečių kompozitoriaus Franz Biebl „Ave Maria” („Sveika Marija”) ir amerikiečių kompozitoriaus Morten Lauridsen „O Magnum Mysterium” („O didžioji paslaptie”), o taip pat latvių chorinės muzikos patriarcho Jazeps Vitols „Dzieviškais mirdzums” („Dieviškas spindesys”). Giesmes praturtins ištraukos iš šv. Rašto bei lietuviška poezija. Kviečiame stabtelti ir muzikos garsuose pasisemti prieškalėdinės ramybės, susikaupimo, pajusti šv. Kalėdų stebuklo laukimą - pasiruošti artėjančioms šventėms.

Koncerto programa->>

Ačiū, kad remiate „Dainavą"!
Rėmėjo anketa->>