DAINAVOS koncertas ir apmąstymai Advento ir Šv. Kalėdų proga GIMĖ MUMS ŽODIS

Gruodžio 21 d., šeštadienį, 7 v.v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette parke)
6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL

Bilietus į koncertą jau galima įsigyti internetu>>
arba telefonu: 1-800-838-3006.

Bilietus taip pat bus galima įsigyti:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje Marquette parke
ir Lemonte:
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje,
Pasaulio lietuvių centro raštinėje.

Bilietų kaina:
$25 - iš anksto,
$30 - koncerto dieną,
$10 - jaunimui iki 17 metų (vaikams iki 9 m. nerekomenduojama).

Koncerto metu bažnyčios aikštė ir visa apylinkė bus saugoma „Illinois Homeland Security” tarnybos,
o automobilius bus galima veltui statyti Holy Cross Hospital (Švento Kryžiaus ligoninės) mašinų stovėjimo garaže (įvažiavimas iš 68-tos gatvės).

Kviečiame visus!
Koncerte skambės Juozo Naujalio harmonizuotos tradicinės adventinės ir kalėdinės giesmės bei Vaclovo Augustino, Kristinos Vasiliaukaitės ir Jono Govėdo kūriniai. „Dainava” ir kamerinis orkestras taip pat atliks ištraukas iš vieno geriausiai žinomų bei dažniausiai atliekamų vakarietiškos muzikos šedevrų, kompozitoriaus George Frideric Handel „Mesijo”. Ypač jautriai žada nuskambėti kompozitoriaus Craig Hella Johnson sukurtas tradicinės advento giesmės „Roželė pražydėjo” junginys su populiaria estradine daina „The Rose”. Giesmes apsups pritaikytos ištraukos iš šv. Rašto bei lietuviška poezija. Kviečiame stabtelėti ir muzikos garsuose pasisemti prieškalėdinės ramybės, susikaupimo, pajusti šv. Kalėdų stebuklo laukimą - pasiruošti artėjančioms šventėms.

Jeigu turite klausimų, rašykite: info@dainava.us