Trijų chorų koncertas – 100 BALSŲ PYNĖ!

Balandžio 7 d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. PLC Fondo salėje.
Šimtmečio Dainų šventės repertuaro dainas atliks LMA „Dainava” (vad. Darius Polikaitis), „Ave Musica” (vad. Jūratė Grabliauskienė) ir Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras „Vyturys” (vad. Darius Polikaitis).

Bilietų kaina: $25.
Bilietus galima įsigyti Misijos arba PLC raštinėse, o taip pat sekmadieniais po šv. Mišių vestibiulyje.

Po koncerto kviečiame pasivaišinti!

Koncertą rengia PJM misija.