Koncertas „Dieve, saugok tėvynę!” skirtas Kazickų šeimai pagerbti

Gegužės 14 d., šeštadienį, 5 v.v.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, PLC

Koncerto metu, „DAINAVA“ taip pat kartu su PJMM vaikų choru „VYTURYS“ (meno vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis) atliks ištraukas iš kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės „Lietuviškų vaikų Mišių“ pagal Carmen Bernos de Gasztold eiles iš rinkinio „Maldos iš Nojaus arkos“ (iš prancūzų kalbos išvertė Agnė Ranonytė). Kompozitorė apie šias Mišias rašo „...išgyvenam metą, kai visi tarsi plaukiam Nojaus arka. Uždaryti joje,kad išliktumėm, ir tik vaikai pajėgūs regėti ir išmelsti kryptį...“

Ištraukas iš Juozo Kazicko knygos „Vilties kelias niekada nesibaigia“ skaitys Audrė Budrytė Nakienė.

Koncertas nemokamas.

Tiesioginė koncerto transliacija Youtube paskiroje->>

Po koncerto Banio šeimos salėje vyks parodą „Visą gyvenimą kartu: Kazickų šeimos istorija".
Galėsite pasivaišinti gaivinančiais gėrimais ir užkandėlėmis.

Daugiau informacijos telefonu 630-257-8787.