DAINAVA dalyvaus Kalėdinių giesmių Šventėje MES STOVIME SU UKRAINA

Gruodžio 17 d., sekmadienį, 2 v.p.p.
St. Nicholas Ukrainian Catholic Cathedral

835 N. Oakley Blvd, Chicago, IL

Renginį „Kalėdinių giesmių šventė... Mes stovime su Ukraina” (Festival of Carols... We Stand with Ukraine) organizuoja The Ukrainian Institute of Modern Art. Koncerte, skirtame paremti bei palaikyti Ukrainos žmones ir karius, DAINAVA atstovaus Čikagos lietuvių bendruomenę.

Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos organizacijai UMANA ILLINOIS, kuri teikia medicinos reikmenis ukrainiečių kariams.

Pasidžiaugsime Šv. Mikalojaus katedros skliautuose skambančiomis kalėdinėmis giesmėmis ir melsimės už taiką visame pasaulyje.

Bilietų kaina $20.

Bilietus galima įsigyti „EventBrite“ svetainėje->>
ir koncerto dieną prie durų.

Rengėjai mielai priims ir papildomas aukas.