DAINAVA giedos Šventose mišiose ir paminklo partizanui A.R. Vanagui atidengimo iškilmėse

Gegužės 4d., šeštadienį, 12:00 v.p.p.
PLC priekiniame kiemelyje

Ateikite ir pagerbkite kovotojus už Lietuvos laisvę!
Bus atidengtas paminklas Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui.

10.30 v.r. Šventos mišios už žuvusius Lietuvos laisvės kovotojus;
12.00 v.p.p. Paminklo atidengimo ceremonija;
1.00 v.p.p. Galerijoje „Siela" rež. V.V.Landsbergio dokumentinio filmo apie A.Ramanauską-Vanagą „Vanago portretas" pristatymas.

Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvaus A.Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė, anūkė Inga Jancevičienė, Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Generalinis konsulas Mantvydas Bekesius, JAV Lietuvių bendruomenės pirmininkas Arvydas Urbonavičius ir kiti svečiai iš Lietuvos ir JAV.

Memorialinio paminklo Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui idėja yra pagerbti šios svarbios Lietuvos laisvės kovų istorijai asmenybės atmintį ir kartu įamžinti visus daugiau nei 20 000 partizanų, paaukojusių gyvybes už Tėvynės laisvę nelygioje pokario kovoje prieš sovietų okupantus.

Siekiant įamžinti partizanų vado atminimą jo gimtinėje Jungtinėse Amerikos Valstijose (Vanagas gimęs New Britain miestelyje, Connecticut), Pasaulio lietuvių centro Taryba praėjusį rudenį pritarė paminklo Lemonte, PLC įrengimui.

Šiemet Lietuvoje iškilmingai paminėtas 1949 m. vasario 16 d. partizanų vadų pasirašytos Lietuvos laisvės kovos Sąjūdžio deklaracijos 70-metis. Šio akto signataro A.Ramanausko-Vanago pagerbimas yra svarbus ir neatsiejamas minint šią Lietuvai istorinę sukaktį.

Paminklo autorius - skulptorius Jonas Jagėla, jo kompoziciją sudaro kovotojų už Lietuvos laisvę ženklas: vertikali ir dvi horizontalios lygiagretės, transformuotos į šakoto ąžuolo įvaizdį. Taip siekiama pabrėžti, kad 10 metų miškas buvo Lietuvos partizanų namai, o ąžuolas yra lietuvių tautos stiprybės ir nenugalimumo simbolis, plačiai naudotas partizaninio karo metu.

2018-aisiais Lietuvoje paminėti laisvės kovų vado A. Ramanausko-Vanago metai.