Darius Polikaitis – Balzeko muziejaus 2017-ųjų Metų žmogus

Balzeko lietuvių kultūros muziejus 2017-ųjų Metų žmogumi išrinko Darių Polikaitį, Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava" meno vadovą, dirigentą, kompozitorių bei atlikėją. Apdovanojimas jam skirtas už vadovavimą bei atsidavimą puoselėjant ir aukštinant lietuvišką dainą. Anglų k. skaitykite>>

Mes, dainaviečiai, nuoširdžiai sveikiname Darių šio reikšmingo įvertinimo proga!
Didžiuojamės, mylime ir toliau visi kartu dainuojame:

„Dainų dainelės, aidų aidais skambiai, plačiai, tvirtai, galingai
Per kalnų kalnus, miškais, laukais, lengvai, rimtai, ir sutartingai..."