Pereiti prie turinio

Lietuvių meno ansamblis „Dainava”

Daina lietuvio širdyje užgimsta prie lopšio. Su ja augama lyg su motina. Nesvarbu, kaip toli likimas benublokštų, daina neišeina. Šiandien ji gyva ir anapus Atlanto gražiu lietuvišku „Dainavos“ vardu.

Meno kolektyvui šis vardas buvo suteiktas 1946 m. (metams prabėgus nuo jo susibūrimo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje). Tuomet į kolektyvo veiklą įsijungė per 100 choro ir tautinių šokių grupės atlikėjų. Nuspręsta, jog „Dainavos“ veiklą lydės šūkis „Su daina į laisvę“.

Po penkerių metų meno kolektyvas atgimė Čikagoje kartu su ten emigravusiais „Dainavos“ šviesuoliais – dirigentu S. Sodeika ir režisieriumi G. Velička. Ansamblyje prasidėjo antrasis, lietuviškos dvasios stiprinimo repertuare, etapas, itin veikiamas ilgesio Lietuvai. Kuriant naują gyvenimą svetur, veikla dainingame kolektyve buvo lyg atrama, leidusi dainaviečiui drąsiau pasitikti nežinią.

Nūdienos „Dainava“ – brandus ir nuolat atsinaujinantis meno kolektyvas, vienijantis per 80 narių, surengęs daugiau kaip 300 koncertų (atliekami įvairūs muzikos veikalai, klasikinės oratorijos, lietuviškos kantatos), o savo repertuare kartu su dabartiniu ansamblio meno vadovu ir dirigentu Dariumi Polikaičiu vis atkakliau ieškantis naujų vėjų – šalia lietuvių liaudies muzikos ir dainų kelią vis drąsiau skinasi klasikinė muzika.

Visgi stengiamasi nenutolti nuo savasties – „Dainava“ skamba tam, kad gyvuotų lietuviškos šaknys, kad klausantis jos atliekamų kūrinių, dainuotų ir džiaugtųsi kiekvieno – mažo ir didelio – žmogaus siela.

Darius Polikaitis, choro vadovas

Darius Polikaitis gimė ir augo Čikagoje. Jau nuo mažens tėvai jam įskiepijo meilę dainai ir muzikai, ypač lietuviškai dainai. Nuo 1988 metų Darius vadovauja lietuvių meno ansambliui "Dainava". Jam vadovaujant, choras yra atlikęs nemažai stambesnės formos kūrinių, pvz. M. K. Čiurlionio "De Profundis", Jono Tamulionio "Tėviškės giedojimai", John Rutter "Requiem" ir "Gloria", Gabriel Faure "Requiem", Maurice Durufle "Requiem" ir Morten Lauridsen "Lux Aeterna". Choras taip pat nepamiršo savo užduoties puoselėti lietuvišką dainą. Jis nuolat atlieka liaudies dainas ir lietuvių kompozitorių kūrinius, per paskutiniuosius kelerius metus į savo repertuarą ypač įtraukdamas šių dienų Lietuvos kompozitorių kūrinius. 2002 m. ansamblis išleido lietuviškų dainų kompaktinę plokštelę (CD) "Kur giria žaliuoja".

1995 metais Darius įsteigė Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos vaikų chorą "Vyturys", kuriam vadovauja iki šios dienos. 1999 m. jo vadovaujamas "Dainavos" ansamblio vyrų oktetas įrašė kompaktinę plokštelę, kuri buvo teigiamai įvertinta Šiaurės Amerikos visuomenės. Darius yra Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos sąjungos valdybos narys ir priklauso Amerikos chorvedžių asociacijai.

1984 metais kartu su broliu ir pusbroliais išleido lietuviškų "pop" dainų plokštelę "Aš čia gyva". 1993 m. dalyvavo Lietuvos jaunimo susitikime su popiežiumi Jonu Pauliumi II Kaune, atlikdamas savo sukurtą dainą "Sveikas, Dievo piligrime" (pagal B. Brazdžionio eiles). Darius dirigavo lietuvių dainų šventėse Lietuvoje 1994, 1998 ir 2003 metais. Jis – 2006 metų Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės kūrybinio komiteto narys. 1997 m. buvo apdovanotas JAV LB Kultūros tarybos muzikine premija. Ateitininkas nuo mažens, Darius yra aktyvus išeivijos lietuviškos visuomenės narys. Kartu su žmona Lidija augina vaikus Kovą, Dainą ir Vitą.

Laura Žarnauskaitė-Stankevičienė