„GRATULATIONES LITHUANIAE“ Lietuvos vardo tūkstantmečio „Dainavos“ ir Zubovų dueto koncertas

1000METISKovo 8 d. 3 v. p. p. Harris teatre (205 E. Randolph Drive), Tūkstantmečio parke (Millennium Park), Čikagoje Lietuvių Meno Ansamblis „Dainava“ bei Lietuvos respublikos generalinis konsulatas Čikagoje Lietuvos tūkstantmečiui bei nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti visus kviečia į koncertą „Gratulationes Lithuaniae“. Harris teatras pasirinktas neatsitiktinai. Kur daugiau, jeigu ne pačioje Čikagos širdyje galima pritraukti kuo daugiau įvairialypės Čikagos visuomenės ir pristatyti jai lietuvišką muziką bei garsinti Lietuvos vardo jubiliejų? Koncerte skambės Čiurlionio, Martinaičio, Sasnausko, Bethoveno ir Bramso kūriniai, kuriuos drauge su „Dainava“ atliks pianistai iš Vilniaus Sonata bei Rokas Zubovai.

Pagrindine renginio puošmena taps specialiai šiam koncertui kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės sukurtos „Lietuviškos siuitos“ premjera. Chorui bei dviems fortepijonams skirtame kūrinyje liaudies melodijų motyvai susilieja su šiuolaikinės muzikos stiliais, atskleidžiančiais nuostabią mūsų Baltijos šalies istoriją. Koncertas vyks tik vieną dieną, tad paskubėkite įsigyti bilietus jau šiandien.

Harris_Dainava

Kaina: $45, $35, $25
(50% nuolaida moksleiviams ir $10 nuolaida studentams su pažymėjimu).
Nuolaidos taikomos perkant Harris teatre (tel. 312-334-7777).
Bilietai parduodami ir lietuviškose parduotuvėse:
"Dovanėlė" (Pasaulio lietuvių centre Lemonte),
"Lietuvėlė" (5741 S. Harlem, Chicago, IL 60637, tel. 773-788-1362),
"Seklyčia" (2711 W. Harlem, Chicago, IL 60637, tel. 773-476-1680).

Dėmesio!

Koncerto dieną organizuojami du autobusai. Vienas iš PLC išvyks 1:30 val. p.p.,
o kitas nuo Marquette Park bažnyčios - 1:00 val. p.p.
(pakeliui sustos prie Brighton Park bažnyčios 1:30 val. p.p.).
Kaina - $10. Iš anksto registruotis galima:
dėl PLC autobuso "Dovanėlėje" (šeštadieniais ir sekmadieniais) arba paskambinus Romui Kronui (tel. 630-968-0184),
o dėl kito autobuso skambinti Birutei Podienei (tel. 773-476-2655).

1000_lt_large