Koncertas „Šviesyn ir šviesyn“

Sekmadienį, vasario 28 dieną, 1 v.p.p., Pasaulio lietuvių centras kviečia į koncertą „Šviesyn ir šviesyn“, kuris skirtas paremti Jaunimo rūmų scenos apšvietimo darbus. „Dainavos“ ansamblis atliks trumpą programą. Taip pat pasirodys ir kitos meninės grupės: vaikų choras „Vyturys“, Čikagos jaunimo choras, tautinių šokių grupės „Grandis“, „Lietuvos vyčiai“ ir „Spindulys“, dainų ir šokio teatras „Pasaka“ ir vaikų estrados studija „Tu ir aš“.
Įėjimas $10 (vaikams iki 12 m. nemokamas). Koncertas vyks Jaunimo rūmuose.

Koncertas_sviesyn_ir_sviesyn