DAINAVA dalyvaus Kalėdinių giesmių Šventėje MES STOVIME SU UKRAINA

Gruodžio 11 d., sekmadienį, 1 v.p.p.
St. Nicholas Ukrainian Catholic Cathedral

835 N. Oakley Blvd, Chicago, IL

Renginį „Kalėdinių giesmių šventė... Mes stovime su Ukraina” (Festival of Carols... We Stand with Ukraine) organizuoja The Ukrainian Institute of Modern Art. Koncerte, skirtame paremti bei palaikyti Ukrainos žmones ir karius, DAINAVA atstovaus Čikagos lietuvių bendruomenę. Kalėdinių giesmių šventėje taip pat giedos lenkų, švedų, kroatų ir ukrainiečių chorai, o taip pat ir Šv. Vardo katedros moterų choras.

Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos organizacijoms: „Help Heroes of Ukraine" ir UMANA (Ukrainian Medical Association of North America), kuri teikia medicinos reikmenis ukrainiečių kariams.

Pasidžiaugsime Šv. Mikalojaus katedros skliautuose skambančiomis kalėdinėmis giesmėmis ir melsimės už taiką visame pasaulyje.

Bilietų kaina $20.

Bilietus galima įsigyti „EventBrite“ svetainėje->>
ir koncerto dieną prie durų.

Rengėjai mielai priims ir papildomas aukas.