Andrius Mamontovas „ACOUSTIC SOUNDS“

Šeštadienį, rugpjūčio 14 dieną, 8 v.p.p., „Willowbrook Grand Ballroom“ salėje, įvyks Andriaus Mamontovo koncertas „Acoustic sounds“, kuriam akomponuos „Dainavos“ ansamblis.

Bilietų kaina - $40.
Bilietus galima įsigyti: „Willowbrook Grand Ballroom“ (8900 S. Archer Rd., Willow Springs, IL telef.: 708-839-1000),
„Two Rivers“ (10997 S. Archer Ave., Lemont, IL telef.: 630-257-8178) ir
„Lietuvėlėje“ (5741 S. Harlem Ave., Chicago, IL telef.: 773-788-1362).

Smulkesnė informacija ir vietų rezervacija tel.: 630-464-5000.

Mamontovas