Iškilmingos Ateitininkijos 100-mečio Šv. Mišios Čikagos Katedroje

img_slider_generic

Lapkričio 26-ąją dieną, penktadienį, 10:00 val. ryto „Dainava“ giedos Švento Vardo Čikagos katedroje (adresas: 735 N. State St., Chicago, IL 60601) iškilmingose šv. Mišiose. Pagrindinis celebrantas - vysk. Gintaras Grušas.

news_clip_image002_0000

Lapkričio 27-ąją dieną, šeštadienį, 8:30 val. p.p. Marriot viešbutyje, Čikagoje „Dainavos“ ansamblio vyrų vienetas bei jaunieji talentai, solistė Vakarė Petroliūnaitė, gitaristas Vaidas Razgaitis ir muzikas Kęstutis Daugirdas su draugais, atliks nuotaikingą programą Kultūriniame vakare, skirtame Ateitininkijos 100-mečiui.