„Dainuojanti revoliucija” skambėjo VJF 70-mečio minėjime

Š. m. kovo 20 dienos popietę Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lietuvių fondo salėje išeivijos lietuviai rinkosi į vieną iškiliausių metų renginių – Vydūno jaunimo fondo (VJF) 70-mečio minėjimą, kurį moderavo VJF valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė. Meninė programa Dainuojanti revoliucija“, kurią atliko ukrainietiškas vėliavėles segintys kamerinio choro „Ave Musica“ ir Lietuvių meno ansamblio „Dainava“ dalyviai, buvo skirta palaikyti brolius ukrainiečius, kovojančius už laisvę š. m. vasario 24 d. prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą.

Daugiau apie tai - „Dirvos“ korespondentės Živilės Gurauskienės straipsnyje voruta.lt->>