Lietuvos Diena

Gruodžio 4 dieną, šeštadienį, „Dainava“ su kitais meno kolektyvais dalyvaus „Lietuvos dienos“ programoje nuo 2:00 val. p.p. Pasaulio Lietuviu Centre, Lemonte. Vyks Lietuvos Tūkstantmečiui skirta paroda "Lietuva: Kultūra ir Istorija", Stalo teniso turnyras, Pasaulio Lietuvių Centro taurei laimėti.

Lietuvos_diena