Sveikiname Maestro Darių Polikaitį apdovanotą garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“!

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis Pasaulio lietuvių vienybės dienos (minimos liepos 17-tą dieną) proga, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų teikimu, garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojo JAV Lietuvių Bendruomenę ir nusipelniusius užsienyje gyvenančius lietuvius.

JAV Lietuvių Bendruomenei, šiais metais mininčiai veiklos 70-metį, už ilgametį JAV lietuvių vienijimą, Lietuvos laisvės siekio palaikymą okupacijos laikotarpiu, indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą, Lietuvos ir JAV strateginės partnerystės puoselėjimą, jaunosios kartos tautinį ugdymą, pilietiškumo skatinimą skirtas aukščiausias garbės ženklo apdovanojimas – Aukso Vytis.
Garbės ženklo medaliai už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą skirti aktyviam Čikagos lietuvių bendruomenės nariui Alexanderiui Rimui Domanskiui, JAV LB Kolorado lietuvių bendruomenės valdybos nariui, buvusiam ilgamečiam pirmininkui Arvidui Kazimierui Jarašiui, Čikagos lietuvių krepšinio lygos įkūrėjui ir prezidentui, treneriui Aurimui Matulevičiui, „Susivienijimo Lietuvių Amerikoje“ prezidentei Laimai Marijai Michailovič, Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava“ meno vadovui ir dirigentui, Šiaurės Amerikos lietuvių muzikų vicepirmininkui, Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkui Dariui Polikaičiui, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos narei, lietuviškos kultūros puoselėtojai Austėjai Sruogai, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro steigėjui ir tarybos pirmininkui, Lietuvių dailės muziejaus tarybos pirmininkui, Jaunimo centro tarybos nariui dr. Robertui A. Vitui. Ministro padėkos už reikšmingą veiklą Lietuvai ir lietuvybei taip pat bus įteiktos kitiems JAV lietuviams.