LMA „Dainava” kviečia į susikaupimo popietę koncertą „Aukos Dvasia”

Sausio 13-oji lietuviams – ypatinga diena. Praėję du dešimtmečiai nenusinešė tragiškų tos nakties įvykių užmarštin – jie amžiams įrašyti mūsų tautos istorijon. „Dainava“, minėdama šią datą, 2011 m. sausio 23 d., sekmadienį, 3 v. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke (6812 S Washtenaw Ave Chicago, IL 60629) rengia koncertą „Aukos dvasia“.
Koncertas skirtas paminėti Sausio 13-osios įvykių 20-metį.

Bilietus galima įsigyti:

*Internete www.boxofficetickets.com/dainava
*Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonijoje, 6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL
*PLC raštinėje, 14911 W. 127th St., Lemont, IL
*„Seklyčioje“, 2711 W. 71st St., Chicago, IL
*Telefonu (800) 494-TIXS arba (800) 494-8497

Bilietų kainos:

*Iš anksto - $15
*Koncerto dieną - $20
*Moksleiviams iki 17 m. - $5 (patartina vaikams nuo 9 m)

Dėmesio!

PLC socialinių reikalų skyriaus organizuotas autobusas (kaip anksčiau pranešta) į koncertą nebevažiuos, nes dėl labai mažo užsiregistravusiųjų skaičiaus, autobusą teko atšaukti. “Dainavos” valdyba dėkoja socialinių reikalų skyriui už visą geranorišką pagalbą!

Marquette Parke automobilius galima pasistatyti bažnyčios aikštelėje, šalia esančios Holy Cross ligoninės bei netoli esančios Maria High School mašinų stovėjimo aikštelėse. Renginio metu apylinkėje patruliuos vietos apsauga, kuri yra informuota apie šį renginį.

Paremkite „Dainavos” veiklą: rėmėjo anketa

plakatas_tinklapiui