„Tylos naktis” – greitai sulauksime ryto!

Muzika - Daniel Kantor, aranžuotė - John Ferguson
lietuviški žodžiai - Dariaus Polikaičio
orkestruotę pritaikė - Martynas Matutis
visos partijos įdainuotos ir įrašytos choristų atskirai savo namuose

Copyright © 1984, Arrangement © 1996, and Lithuanian translation © GIA Publications, Inc. All rights reserved. Used by permission.