„Tyliai, tyliai” – belaukiant šv. Kalėdų!

Kviečiame pasidžiaugti vėliausiu Dainavos choro projektu!

„Nuoširdžiai dėkojame kompozitoriui Leonidui Abariui už leidimą įrašyti šį nuostabų kūrinėlį, pagal Henrikos Aušrienės eiles. Taip pat, dėkojame Nerijai Čuplinskaitei, Vėjui Čuplinskui, Martynui Matučiui, John McCortney ir ypač režisieriui Vytui Čuplinskui už ilgas darbo valandas ir malonų bendradarbiavimą! Ir žinoma, didelis ačiū visiems "Dainavos" choristams! Pasilgome dainavimo kartu, bet džiaugiamės, kad nors tokiu būdu galime prabilti kaip choras."
Darius Polikaitis