Virtual Choir – Song of Songs!

DAINŲ DAINELĖS / Song of Songs/
Music - Dariaus Polikaitis, Words - Maironis

Soloists
Rasa Serra (Lithuania), Marius Polikaitis (USA)

DAINAVA Lithuanian Chorale
The Blessed Jurgis Matulaitis Mission Children’s Choir VYTURYS
Director - Darius Polikaitis

Video
Director - Vytas Čuplinskas
Vėjas Čuplinskas

Audio
John McCortney, Airwave Recording Studios
Darius Polikaitis
Martynas Matutis