Ir vėl skamba daina – šį kartą virtualiai!

DAINŲ DAINELĖS
Muzika - Dariaus Polikaičio, žodžiai - Maironio

Solistai
Rasa Serra (Lietuva), Marius Polikaitis (JAV)

Lietuvių meno ansamblis DAINAVA
Pal. Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras VYTURYS
Vadovas - Darius Polikaitis

Vaizdas
Režisierius - Vytas Čuplinskas
Vėjas Čuplinskas

Garsas
John McCortney, Airwave Recording Studios
Darius Polikaitis
Martynas Matutis