Trijų chorų koncertas

Kada : sekmadienį, 2012 m. spalio 14d., 2 v.p.p.
Kur : Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium
6601 West College Drive Palos Heights, IL

Bilietai: iš anksto $30 / koncerto dieną $35 / jaunimui iki 17-kos metų $15 (nerekomenduotina vaikams iki 9 m.)
telefonu 1-800-494-8497
Seklyčioje, Pasaulio Lietuvių Centre, ir Lietuvėlėje
internetu boxofficetickets.com

Kviečiame dalyvauti Trijų chorų – Toronto "Volungės", Klyvlendo "Exultate" ir "Dainavos" koncerte! Daugelis dar atsimena pastarųjų kolektyvų 1999-2000 metų jungtinius koncertus. Tuomet jie pritraukė tikrai gausų klausytojų skaičių, buvo sukurti nauji kūriniai, o užsienio lietuvių kultūros gyvenimas nusidažė naujomis spalvomis. Šiam naujajam koncertų ciklui rengiamas labai įvairaus muzikinio skonio klausytojui skirtas repertuaras, kuriame – nuo Vydūno "Mes Lietuvos vaikai" ir "Exultate" vadovės R. Kliorienės "Lietuva – tėvų žemė šventa" iki Č. Guno "Mišių šv. Cecilijos garbei" bei Dž. F. Hendelio Aleliuja iš "Judo Makabėjaus". Tai išskirtinė galimybė šių trijų užsienio lietuvių chorų pasiklausyti vienoje scenoje.

poster_Lith