Koncertas LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ – atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti

Vasario 18 d., sekmadienį, 2 v.p.p.
Carl Sandburg High School Performing Arts Center

(13300 S. La Grange Rd., Orland Park, IL 60462)

Kartu su „Dainava", šiame koncerte dalyvaus tautinių šokių grupės „Grandis” ir „Suktinis”, solistė Nida Grigalavičiūtė, iš Lietuvos atvykstanti Bjellė su širdis užkariaujančia daina „Brolužis” bei daug kitų atlikėjų. Renginio režisierius - Vytas Čuplinskas.

Šimtmetis - tai proga prisiminti ką valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti per šimtmetį ir pamąstyti, ką reiškia būti lietuviu, ypač gyvenant toli nuo Lietuvos.

Koncertą ruošia Lietuvių Bendruomenės bei įvairių organizacijų jungtinis vienetas.

„Draugo" žurnalistės Virginijos Petrauskienės pokalbis su koncerto režisieriumi - Lietuviais esame mes gimę. Ar jais būsime?

Paremkite šį projektą: Rėmėjo anketa>> Sponsor Form>>