Koncertas SOLI DEO GLORIA: Lietuva ir Reformacija

Lapkričio 12-ą d., sekmadienį, 3 v.p.p.
Trinity Lutheran Church

(6850 W. 159th St., Tinley Park, IL 60477 )

Koncerte dalyvaus sopranas Nida Grigalavičiūtė, klasikinės gitaros virtuozas Jonas Kublickas iš Bostono, vargonininkė Lisa Kristina, varinių instrumentų kvintetas ir „Dainava"!

Bilietų kaina: suaugusiems - $25, jaunimui iki 18 - $15, vaikams iki 10 - nemokamai.

Bilietus galite įsigyti: Kunigaikščių restorano parduotuvėlėje Lithuanian Plaza, Smilgoje, Senąjame Vilniuje, Ziono lietuvių liuteronų parapijos raštinėje, Tėviškės parapijos raštinėje, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje po sekmadienių Mišių ir prieš koncertą prie durų.