„Dainavos” sezonas – su įspūdingais koncertais ir maloniomis staigmenomis

Lietuvių meno ansamblis „Dainava”, pastaruosius veiklos metus pradėjęs šalies sostinėje Vašingtone, intensyviai ruošiasi kitiems sezono renginiams
Niujorke bei Čikagoje.

Kaip žinia, praėjusių metų spalio 9-oji JAV lietuvių katalikiškajai bendruomenei buvo ypatinga - JAV sostinėje iškilmingai paminėtas Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios 50-metis. 1966-ųjų rudenį įrengta ir pašventinta didžiausioje Jungtinių Amerikos Valstijų bei visos Šiaurės Amerikos katalikų bažnyčioje, Nacionalinėje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone, ji tapo viena iš daugelio užsienio lietuvių traukos vietų. Garbė dalyvauti šventėje buvo suteikta ir lietuvių meno ansambliui „Dainava”. Iškilmingose Šv. Padėkos Mišiose, į kurias atvyko aukščiausi JAV, Lietuvos bei kitų šalių katalikų bažnyčios atstovai, dainaviečiai buvo įspūdingo 170-ies dainininkų jungtinio choro dalis – jų balsai aidėjo kartu su dar trimis lietuvių kolektyvais – Filadelfijos „Laisve“, Klyvlendo „Exultate“ ir Toronto „Volunge“.

Štai taip pakiliai pradėjusi naujuosius veiklos metus, „Dainava“ rimtai kibo į darbą. Kolektyvo gerbėjai nekart turėjo progos įsitikinti, jog dainaviečiai nebijo iššūkių, todėl choristai priėmė kvietimą drauge su žinomais atlikėjais iš Lietuvos - roko vokalistu Jeronimu Milium, gitaristais Tomu Varnagiriu, Audrium Piragiu ir grupe - bei čikagiške operos soliste Nida Grigalavičiūte lapkričio 6 d. dalyvauti renginyje „Nuo baroko iki roko“. Nuskambėjo ištraukos iš kantatos „Carmina Burana”, roko operos „Jesus Christ Superstar”, roko grupės „Queen“ repertuaro bei kiti kūriniai. Panašūs projektai „Dainavai“ jau nebėra naujiena, ir atsiliepimai po šitokių renginių tik patvirtina, kad eksperimentuoti neabejotinai verta!

2017-aisiais choro laukia du dideli renginiai. Šį mėnesį dainaviečiai kels sparnus į rytų pakrantę – Niujorko Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje gausią savo programą jie atliks Lietuvos Nepriklausomybės šventėje, vasario 25 d. rengiamoje to miesto lietuvių bendruomenės valdybos ir Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Niujorke.

Na, o sezoną LMA „Dainava“ baigs pavasario koncertu Čikagoje. Ir nors už lango dar žiema, nepajusime, kaip nuo šalčio besivaduojanti gamta išjudins mus iš sąstingio, kaitresnė saulė vėl primins, kad ir Šv. Velykos nebe už kalnų. Tokia gamtos atgimimo nuotaika dainaviečiai gyvena jau dabar ir ja pasidalinti savo gerbėjus pakvies į balandžio 30 d. rengiamą koncertą „Saulėtekis“. Ruošiama programa, kurioje, be žinomų lietuvių kompozitorių V. Augustino, V. Miškinio bei kitų, skambės ir du pasaulinio pripažinimo sulaukę kūriniai chorui ir styginių instrumentų orkestrui – 1777 m. V. A. Mocarto parašytos „Mažosios mišios b-dur“ (Missa Brevis in B flat) bei Niujorke gyvenančio norvegų kilmės kompozitoriaus Ola Gjeilo 2007 m. sukurtos įspūdingosios „Saulėtekio mišios“(Sunrise Mass). Beje, įdomu tai, kad abu - ir V.A. Mocartas, ir O. Gjeilo - groti, iš klausos kurti muziką pradėjo būdami vos penkerių, dar net nepažindami natų. Ir „Mažosios mišios b-dur“, ir „Saulėtekio mišios“ parašytos gana jaunų talentų, kuriems nebuvo suėję nė trisdešimt.

Per savo trumpą 35-erių metų gyvenimą Mocartas parašė daugiau nei 600 įvairiausių žanrų ir formų kūrinių. Pasak „Dainavos“ vadovo Dariaus Polikaičio, pastarajam koncertui parinktos šito austrų klasicistinės muzikos kompozitoriaus Mišios atspindi jaunojo genijaus veržlumą, išsiskiria džiaugsminga, jaunatviška dvasia, šauniai derančia su saulėta būsimojo renginio tematika. Todėl ir kūrinio solo partijoms nutarta pasirinkti jaunus atlikėjus - Agnę Giedraitytę, Dainą Polikaitytę, Martyną Matutį bei Šarūną Daugirdą. Klausytojui šio aštuonioliktojo amžiaus talento „Mažosios mišios b-dur“ bus maloni staigmena.

38-erių O. Gjeilo, nors savo kūrybos kraičiu ir negali lygintis su Mocartu, muzikos pasaulyje jau yra puikiai žinomas. Jo kūriniai atlikti bei įrašyti daugiau nei 30-yje pasaulio šalių, specialiai jų yra užsakęs ne vienas garsus menininkas ir kolektyvas. O. Gjeilo save vadina simfoniniu kompozitoriumi, siekiančiu sodraus orkestrinio garso, nesvarbu, koks gausus bebūtų jo kūrinį atliekantis ansamblis - chorinėje muzikoje tai reiškia, kad skambesys menininkui yra svarbiau už tekstą. Į kūrybos procesą jis žvelgia iš dvasinės perspektyvos ir savo muzika atskleidžia tai, kas yra universalu, su ja susilieti leidžia ir paprastam žmogui. „Toks jo kūrybos braižas, - sako D. Polikaitis, - puikiai atsiskleidžia šiame koncerte nuskambėsiančiose „Saulėtekio mišiose“. Klausytojas turės ypatingą progą pajusti, kaip sumaniai menininkas sugebėjo tradicinį Mišių kūrinį pateikti visiškai kitoje šviesoje – pradedant taikliai pakeistais įprastinių Mišių dalių pavadinimais ir baigiant orkestro bei choristų balsų pagalba išgautu unikaliu kūrinio skambesiu, klausytoją nejučia perkeliančiu iš Rojaus į Žemę“.

Taigi, dainaviečiai kviečia visus sušilti giedros sklidiname koncerte „Saulėtekis“, kuris rengiamas balandžio 30 d., sekmadienį, 1:30 v. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke (6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, IL 60629). Daugiau informacijos rasite choro tinklalapyje www.dainava.us.

Jolanta Urbietienė
2017 m., vasaris