Čikagos Lietuvių meno ansamblis „Dainava” paminėjo Sausio 13-osios įvykių Lietuvoje dvidešimtmetį

Jolanta Urbietienė
2011.02.01

2011 m. sausio 23 d. popietę Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Čikagoje nuskambėjo Lietuvių meno ansamblio "Dainava" koncertas "Aukos dvasia", skirtas 1991 m. Sausio 13-osios tragedijai pažymėti. Prieš dvidešimt metų, garsas apie kruvinuosius įvykius – lietuvių, stojusių prieš sovietų tankus, žūtį – nuaidėjo ir sukrėtė visą pasaulį. Po anos kraupios nakties savo būtį mes pradėjome dalinti į iki ir po Sausio 13-osios - datos, kai iki tol buvusio eilinio mėnesio pavadinimas greta skaičiaus "13" metraščių pradėtas rašyti didžiaja raide, kai buvusi nereikšminga kalendoriaus diena tapo Laisvės gynėjų diena... "Kiekvieneri praeinantys metai, - sako "Dainavos" vadovas Darius Polikaitis, - neišvengiamai blukina prisiminimus, bet užmiršti savo tautos istorijos įvykių nedera. Ypač tokių, kurie paženklinti krauju".

Tą popietę, sakralinės muzikos koncerto-minėjimo pradžią, jau nuo 1998 m. "Dainavos" tapusio tradicija, paskelbė anos gūdžiosios nakties įvykių garso įrašas, sugrąžinęs du dešimtmečius atgal ir ne vienam išspaudęs ašarą. Aktorės Audrės Budrytės-Nakienės skelbiamos pavardės, keturiolika varpo dūžių bei tiek pat uždegtų žvakių simbolizavo tą šaltą 1991-ųjų žiemos naktį namo negrįžusius... Pirmąjį kūrinį – Jono Dambrausko "Maldą už tėvynę" – sekė du vargonams, kameriniam orkestrui ir chorui skirti kūriniai: Vidmanto Bartulio "Mišios" bei John Rutter "Requiem". Pastarasis, lotynų bei anglų kalbomis parašytas 1985 m., ir kurio dalis angliško teksto, išversto choro vadovo D. Polikaičio, šiame koncerte buvo atlikta lietuviškai, išpopuliarėjo tarp choristų ir klausytojų visame pasaulyje per palyginti trumpą laiką. Gal todėl, kad šis "Requiem" paguodžia, kad suteikia vilties, jog mirtis – dar ne pabaiga, ir primena, kad iš aukos gimsta naujas gyvenimas.

Rimties eisena, giedodama "Jėzau, prisimink mane" (Jacques Berthier, lietuviškas tekstas D. Polikaičio) bei grigalinę "In paradisum", "Dainava" sujungė pirmąją ir antrąją koncerto dalis. Pastarojoje klausytojai išgirdo Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato kompozitoriaus Vaclovo Augustino "Taikos dvasią", pagal Bernardo Brazdžionio eiles 2008 m. sukurtą trims užsienio lietuvių chorams: Čikagos "Dainavai", Klyvlendo "Exultate" bei Toronto "Volungei". Koncertą užbaigė pakiliai atlikta Maironio bei Česlovo Sasnausko "Kur bėga Šešupė" – daina, širdį suvirpinanti kiekvienam savo šalį, jos istoriją branginančiam lietuviui, kur jis bebūtų – čia ar anapus Atlanto. Koncertui pasibaigus, už lietuvybės puoselėjimą Amerikoje, D. Polikaitį pasveikino JAV lietuvių laikraščio internete "Bičiulystė" vyriausia redaktorė Ligija Tautkuvienė ir įteikė "Bičiulystės" 2010 metų žmogaus raštą.