DAINAVA dalyvaus Lietuvos Nepriklausomybės šventėje Niujorke

Vasario 25 d. 5:30 v.v. - 10:00 v.v.
Niujorko Lietuvių bendruomenės valdyba drauge su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Niujorke kviečia visus į Lietuvos Nepriklausomybės šventę
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje
259 North 5th Street
Brooklyn, NY 11211

Šventės metu sveikinimo žodį tars Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius. Muzikinę programą atliks DAINAVA.

Bilietų kaina iš anksto - $25
prie įėjimo - $30

Niujorko Lietuvių bendruomenė laukia Lietuvos Nepriklausomybės šventės >>