„Dainava“ gyvena daina ir Torontu

Jolanta Urbietienė

Jei tūlą dainavietį šiandien paklaustumėte, kuo, kokiomis nuotaikomis dabar gyvena, atsakymas būtų vienas ir labai aiškus: Toronto dainų šventės laukimu. Sausį pasitikęs jau 65-uosius gyvavimo metus ir „atlaikęs“ sėkmingai nuaidėjusį „Sąskambių“ koncertą, kuriame dalyvauti buvo pakviestas birbynininkas iš Lietuvos Darius Klišys, Čikagos lietuvių meno ansamblis „Dainava“ nuoširdžiai kibo į būsimosios dainų šventės repertuarą. Nors dalį jo choristai jau anksčiau mokėjo, vis dėlto daugumą kūrinių tenka išmokti „nuo nulio“. Ir štai čia mums neįkainojama pagalba – partijų įrašai internete: spustelėjai nuorodą, ir klausykis, kiek tik širdis geidžia. Rezultatai atsiskleidžia per repeticiją: tas, kas netingėjo kartą kitą pasiklausyti įrašo, nebežioplinėja po natas... Lenkiam galvas prieš juos įdainavusius, įgrojusius, įplojusius, įtrepsėjusius!. Juolab, kad tarp jų – keli saviškiai: nuolatinė muzikos renginių talkininkė dainavietė Rima Birutienė, buvęs choro narys Kęstutis Daugirdas bei, žinoma, visur suspėjantis (mes stebimės: KAIP?), jau daugiau nei 20 metų „Dainavai“ vadovaujantis energingasis Darius Polikaitis. Štai čia tiesiog negalime nepasididžiuoti, kad Kęstutis ir Darius – kelių šventėje skambėsiančių dainų autoriai!

Taigi, repetuojame išsijuosę. O be ko repeticijos būtų neįsivaizduojamos? Be akompaniatoriaus. Darius dar pasakytų: jas ypač palengvina akompanuojantis profesionalas. Tą darbą „Dainavoje“ jau ketvirti metai atlieka muzikas Ričardas Sokas, gerai pažįstamas ir Čikagos bei jos apylinkių lietuviams, ir amerikiečiams. Mes, choristai, pridėtume, kad Ričardas – puikų humoro jausmą turintis, komunikabilus ir šiaip tiesiog puikus žmogus. Beje, jį dainaviečiai su malonumu „paskolins“ Torontui, kad ir repeticijos, ir pati šventė praeitų sklandžiai bei profesionaliai.

Žodžiu, dainaviečiai, kaip – neabejojame – ir kiti būsimieji dalyviai, gyvena daina ir laukimu. Nors dar yra kūrinių, kurie ne taip lengvai pasiduoda, sparčiai judame į priekį. Juolab, kad internetinė šventės svetainė, kamputyje skaičiuojanti dienas, valandas ir minutes, likusias iki liepos pradžios, primena, jog laikas lekia greitai. Regis, visai neseniai bridome sniegą, o, žiūrėk, nepajusime, kaip pavasarį pakeis vasara, ir kas sparnuotas, o kas ratuotas sugužės Torontan jo padangę sudrebinti skambia daina ir džiugiu klegesiu, susitikti su draugais ir naujų pažinčių užmegzti.