Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios jubiliejinių Padėkos Šv. Mišių vaizdo įrašas

2016 m. spalio 9 d. JAV sostinėje iškilmingai paminėtas Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios 50-metis. 1966-ųjų rudenį įrengta ir pašventinta didžiausioje Jungtinių Amerikos Valstijų bei visos Šiaurės Amerikos katalikiškoje bažnyčioje, Nacionalinėje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone, ji tapo viena iš daugelio užsienio lietuvių traukos vietų. Koplyčioje, drauge su kitų tautų koplyčiomis radusioje prieglobstį po didingais Vašingtono šventovės skliautais, įvairiais meno simboliais taikliai įkūnyta unikali lietuvių tautos istorija, čia apsilankiusiajam darkart primenanti, kokių audrų mūsų tauta buvo blaškoma ir kodėl turime didžiuotis bei branginti šią mažą šalį prie Baltijos.
„Dainava" - vienas iš keturių JAV bei Kanados chorų, giedojusių iškilmingose Šv. Padėkos Mišiose, kuriose dalyvavo aukščiausi JAV, Lietuvos bei kitų šalių katalikų bažnyčios atstovai. Kviečiame pasiklausyti įrašo ir pasidžiaugti švente, kurią praturtino 170 choristų balsų.