DAINAVA dalyvaus Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios jubiliejuje

Iškilmingose Padėkos Šv. Mišiose
Spalio 9 d., sekmadienį, 2:00 v.p.p.

Marijos Nekalto Prasidėjimo Nacionalinėje Šventovėje Bazilikoje Vašingtone
„Dainava" giedos kartu su Klyvlendo „Exultate”, Toronto „Volunge” ir Filadelfijos „Laisve".

skelbimas_siluva50