Choro „Dainava“ planuose – naujas muzikinis projektas

Jolanta Urbietienė

Turbūt neatsirastų lietuvis, kuris nebūtų girdėjęs, kuo besibaigiantys 2009-ieji ypatingi mūsų tautai. Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui skirtų renginių sūkuryje ir anapus Atlanto, ir čia kiekvienas galėjo pabuvoti savo širdžiai mielame koncerte, spektaklyje, sutikti ir palydėti „Ambersail“ buriuotojus ar drauge su kitais pasaulio lietuviais vienu metu giedoti mūsų tautos himną, tokiu būdu pasauliui pranešant apie jau antrąjį tūkstantmetį skaičiuoti pradėjusios šios mažos Pabaltijo šalies egzistavimą. Lietuvių meno ansamblis „Dainava“ šitą sukaktį, kaip žinia, paminėjo Čikagos centre įsikūrusiame Harris teatre drauge su pianistais Sonata ir Roku Zubovais suruoštu koncertu „Gratulationes Lithuaniae“ bei įsiliejo į vasarą Vilniuje įvykusios įspūdingos Tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ dalyvių gretas..

Rimstant pastarųjų jubiliejinių renginių šurmuliui, „Dainava“ jau ruošiasi kitiems, ateinantiems renginiams. Pirmasis jų – sekmadienį, spalio 3-iąją, PLC Lemonte. Lietuvių Fondo kvietimu, choras atliks koncertinę dalį vakare, skirtame pagerbti kadenciją baigusį Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų bei jo žmoną Almą Adamkienę. Netrukus po jo, spalio 25 d., „Dainava“ giedos šventose mišiose, skirtose įsimintinų tūkstantmetės Lietuvos įvykių minėjimo užbaigimui ir kurios bus aukojamos po vasario mėnesį įvykusio gaisro duris vėl atvėrusioje Čikagos Holy Name Cathedral. Drauge su lietuviais kunigais iš Čikagos ir Lietuvos (atvyksta Kauno Arkivyskypas Sigitas Tamkevičius) mišias atnašaus ir Čikagos kardinolas Francis George. Tikimasi gausaus tikinčiųjų būrio.

Sekančius, 2010-uosius, metus „Dainava“ ruošiasi pasitikti vienu iš didžiausių naujojo sezono renginių - sausio mėnesį įvyksiančiu neeiliniu koncertu. Juo kolektyvas paminės gražią sukaktį – jau 65-uosius choro gyvavimo metus. „Klausytojai, - sako vadovas Darius Polikaitis, - turės unikalią galimybę išgirsti šiai progai sukurtų kūrinių. Beje, jie bus parašyti specialiai chorui ir birbynei ir bus atlikti drauge su iš Lietuvos atvyksiančiu birbynininku Darium Klišiu. Reikia pasakyti, jog mano bendravardis Darius – unikali asmenybė. Jis – šių metų balandį Niujorko Carnegie Hall įvykusio YouTube simfoninio orkestro narys. Apie šį muzikantą ir kompozitorių ir tai, kaip jis pateko į minėtąjį „internetinį“ orkestrą, jau buvo rašyta spaudoje. Tik priminsiu, kad Darius iš daugiau nei 3000 kandidatų iš septyniasdešimties pasaulio šalių, konkursui internetu pateikusių savo pasirodymo įrašą, pateko tarp 96 komisijos atrinktų laimingųjų, kuriems buvo suteikta galimybė pasirodyti įžymiojoje scenoje. Taigi numatytas „Dainavos“ ir šio autentišku lietuvišku instrumentu grojančio gabaus muzikanto koncertas bus pirmasis bendras projektas.“

Na, o renginių sezoną „Dainava“ baigs drauge su kitais keturiasdešimčia užsienio bei Lietuvos chorų dalyvaudama 2010 m. liepos 1-4 d. Toronte, Kanadoje, įvyksiančioje IX Dainų šventėje „Daina aš gyvenu“. Laukia turiningi veiklos metai, ir kolektyvo gerbėjams žadama įspūdinga programa.

Koncerto video "Sąskambiai", įvykusio 2010 m. sausio mėn. 23-ią dieną,
paruoštas Danos Runimas-Plazyk: