DAINAVA dalyvaus koncerte NUO BAROKO IKI ROKO

Lapkričio 6 d., sekmadienį, 4 v.p.p.
Lemont High School Performing Arts Center
800 Porter St. Lemont, Il 60439

Su DAINAVA koncerte dalyvaus žymūs muzikantai:
- roko vokalistas Jeronimas Milius (iš Lietuvos)
- gitaristai,Tomas Varnagiris ir Audrius Piragis, su ritmo grupe (iš Lietuvos)
- operos solistė Nida Grigalavičiūtė

Koncerte skambės ištraukos iš kantatos „Carmina Burana”, roko operos „Jesus Christ Superstar”, roko grupės QUEEN repertuaro ir kiti kūriniai.

Nuo Baroko iki Roko