DAINAVA dalyvaus Celebrating CHICAGO

Chicago Community Chorus vadovo Dr. Keith Hampton kvietimu, „Dainava" kartu su Chicago Community Chorus dalyvaus:

Celebrating CHICAGO
Balandžio 9 d., šeštadienį, 7 v.v.
First Baptist Congregational Church
1613 W. Washington Chicago, Illinois
(netoli United Center)

Bilietus galima įsigyti prie durų arba internetu:
http://www.chicagocommunitychorus.org

Bilietų kaina: $20 - suaugusiems, $10 - studentams.
Celebrating Chicago

Koncerto programoje skambės ir abiejų chorų kartu atliekami kūriniai lietuvių, lotynų ir anglų kalbomis:

- ištraukos iš prancūzų kompozitoriaus Gabriel Faure „Requiem”,
- Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Anoj pusėj Nemuno”,
- Vytauto Klovos „Rūta žalioji”,
- Chicago Community Chorus vadovo Keith Hampton „gospel” kūrinys
„Praise His Holy Name”, šis kūrinys žinomas ir atliekamas visame pasaulyje,
- specialiai šiai progai Keith Hampton sukurtas kūrinys „Unity”,
„Behold how good and pleasant it is, when people live in unity …”

Nuoširdžiai kviečiame į šį neeilinį renginį!