DAINAVA kviečia į koncertą – „Tegul dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei”, Sausio 13 d. dvidešimtpenkmečiui paminėti

Š. m. sausio 31 d., sekmadienį, 2 v.p.p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke (6812 S Washtenaw Ave. Chicago, IL 60629).
Koncertas skirtas sausio 13 d. įvykių Vilniuje 25-mečiui paminėti. Tą dieną prie Vilniaus televizijos bokšto žuvo 14 narsių Lietuvos laisvės gynėjų, šimtai buvo sužeisti...

Pagrindinis popietės opusas - prancūzų kompozitoriaus Gabriel Faure „Requiem". Šiuo grožio ir vilties kupinu kūriniu pagerbsime žuvusius ir nukentėjusius už Lietuvos laisvę, bei prisiminsime, kad jų auka buvo prasminga, nes ji atnešė mūsų kraštui šviesesnį rytojų. Be šio įstabaus muzikinio veikalo, taip pat išgirsite kompozitorių Kurt Bestor „Vaikų maldą", Craig Courtney „Ukrainietišką Aleliuja“, Gedimino Kalino „Ave Maria", Prano Beinario „Neužmiršk” ir kitus kūrinius. Koncerto repertuaru siekiame atkreipti dėmesį į sausio 13-tosios dienos taikaus pasipriešinimo universalumą, ypač šiandieną, kai pasaulyje tiek daug smurto ir neteisybės. Nuostabios šventovės erdvėje, įkvėpti gražios muzikos, atnaujinsime ryžtą dirbti Lietuvos ir visos žmonijos gerbūviui.

Koncerto programa>>

Bilietus galite įsigyti prieš koncertą prie durų.

Bilietų kaina: suaugusiems $30 / jaunimui iki 17-kos metų $15 (nerekomenduotina vaikams iki 9 m.).

Koncerto metu, apsauga ir automobilių eismu rūpinsis Illinois Police Reserves (IPR) dalinys, drauge su Chicago Police 8th District ir Holy Cross Hospital Security.
Automobilius galėsite nemokamai statyti Holy Cross ligoninės garaže.

tegul-dirba-620

Paremkite „Dainavos" veiklą: Rėmėjo anketa>>
RemejoAnketa
„Dainavos" įrašai >>

Jeigu turite klausimų, rašykite: info@dainava.us