„Dainavos” ateities planuose – unikalūs renginiai įvairiausio skonio klausytojui

Ieva Belopetravičienė ir Jolanta Urbietienė

Pasidžiaugę besibaigiančios vasarėlės (neįprastai karštos!) malonumais, Lietuvių meno ansamblio "Dainava" nariai bei vadovas Darius Polikaitis netrukus vėl susirinks į choro repeticijas Lemonto Pasaulio lietuvių centre ruoštis naujam sezonui. 2011-2012-ieji veiklos metai buvo kaip niekad kupini renginių, taigi užsitęsė ilgiau nei įprastai.

Praėjusių metų sezoną dainaviečiai pradėjo gražia tradicija tampančiu muzikinio tobulinimosi seminaru - jį pravedė DuPage Chorale vadovas ir dirigentas, pianistas, kompozitorius, DuPage koledžo profesorius Lee R. Kesselman. Vasario mėnesį įvyko bei gražių atgarsių sulaukė teatralizuotas meno, literatūros ir chorinės muzikos vakaras "Turbūt ne dėl savęs esu" pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą. Kovo mėnesį "Dainava" pasirodė Čikagos Navy Pier nuaidėjusioje "Lietuvos dienoje" bei drauge su kitais lietuvių chorais Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Marquette Parke gegužę sugiedojo šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25-mečio garbei. Metų veiklos kulminacija tapo net du koncertai – gegužės mėnesį Toronte ir birželį Klyvlende – kur drauge su Toronto "Volunge" bei Klyvlendo "Exultate" atliko trijų chorų koncertą "Namų psalmės". Šis ciklas nuskambėjo tik po 12 metų pertraukos!

Džiugu tai, kad minėtasis neeilinis koncertų ciklas dar nesibaigė ir čikagiškiai jį netrukus galės išgirsti Čikagoje. Taigi, savo naująjį, jau 68-ąjį, sezoną šį rugsėjį "Dainava" pradada šiek tiek anksčiau nei visuomet, pasiruošusi įtemptam darbui. Baigiamasis triju Šiaurės Amerikos lietuvių chorų koncertas įvyks sekmadienį, spalio 14 d., 2 v. p. p. Trinity Christian College Ozinga Chapel auditorijoje (6601 W College Dr., Palos Heights, IL). Šiame išskirtiniame renginyje, scenoje vėl suvienysiančiame beveik pusantro šimto dainininkų, solistus bei orkestrą, – išrankiausiam skoniui skirta muzika, jau sužavėjusi Toronto bei Klyvlendo klausytojus ir kuri, tikime, nepaliks abejingo nė vieno čikagiškio. Ruošdami jį, choro vadovas bei valdybos nariai labai tikisi ir lietuvių bendruomenės bei choro mėgėjų paramos. Metinė lėšų telkimo akcija prasidės kartu su veiklos metų pradžia.

Kad po koncerto šiek tiek atsipūstų, turiningai pabendrautų, bet drauge ir patobulėtų bei pasiruoštų artėjantiems projektams, choristai vėl laukia svečio – šį rudenį tarmės, balso, kvėpavimo, chorinės laikysenos pagrindų paslaptis dainaviečiams atskleisti žada Baldwin Wallace universiteto Muzikos konservatorijos profesorius, šio universiteto vyrų choro įkūrėjas bei vadovas, buvęs Klyvlendo orkestro jaunimo choro vadovas ir dirigentas Frank Bianchi.

Pastarieji veiklos metai dainaviečiams reikšmingi dar ir dėl kitos unikalios progos – garbės Lietuvą, jos tarmę pristatyti ne tik angliškai, bet ir kitomis pasaulio kalbomis šnekančiai Čikagos bei jos apylinkių visuomenės daliai. Lietuviškų giesmių programą "Dainava" pakviesta atlikti "One Sacred Communion" chorų festivalyje, penktadienį, lapkričio 16 d., 7 v. v. įvyksiančiame Motherhouse of the Congregation of St. Joseph (1515 W. Ogden Ave., La Grange Park, IL). Tąvakar klausytojai galės pasidžiaugti tikrai spalvingu repertuaru, atliekamu labai skirtingoms pasaulio kultūroms atstovaujančių suaugusiųjų chorų: filipiniečių, lenkų, meksikiečių, juodaodžių amerikiečių, airių bei lietuvių.

Kaip visuomet, taip ir šį sezoną, peržengus Naujųjų Metų slenkstį, "Dainava" savo gerbėjus pakvies į tradicinį metinį koncertą sausio mėnesi. Pastarojo data ir reperturas bus praneštas metams įsibėgėjus, o kol kas laukiame visų atvykstant į baigiamąjį triju Šiaurės Amerikos lietuvių chorų koncertą "Namų psalmės" sekmadienį, spalio 14 d., 2 v. p. p. Trinity Christian College Ozinga Chapel auditorijoje (6601 W College Dr., Palos Heights, IL).

LMA "Dainava" teatralizuotame meno, literatūros ir chorinės muzikos vakare "Turbūt ne dėl savęs esu" pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą nuotr. autorius – Donatas Sokas
LMA "Dainava" teatralizuotame meno, literatūros ir chorinės muzikos vakare "Turbūt ne dėl savęs esu" pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą
nuotr. autorius – Donatas Sokas