Čikagos Lietuvių meno ansamblio „Dainava“ sezonas – kupinas veiklos

„Aukso paukštė“ vasarą atplasnos į Čikagą - geriausio išeivijos lietuvių mėgėjų meno kolektyvo ir vadovo nominacija už Lietuvos nacionalinės kultūros bei dainų švenčių tradicijos puoselėjimą skirta „Dainavai“ ir jos meno vadovui Dariui Polikaičiui.

Jolanta Urbietienė

2013-2014-ųjų veiklos metai dainaviečius darbų sūkurin įsuko nuo pat pirmųjų repeticijų rugsėjį. Planuose – trys gana skirtingi renginiai, kuriems pasiruošti jau nebe pirmus metus padeda sezono pradžioje choro vadovo bei valdybos organizuojami muzikinio tobulinimosi seminarai-vakaronės, kur žiniomis bei patirtimi su dainaviečiais dalinasi profesionalai. Praėjusį rudenį chorinio dainavimo paslaptis mums atskleidė Frank Bianchi, energingasis Baldwin Wallace universiteto Muzikos konservatorijos (Klyvlendas, Ohajo valstija) profesorius, dirigentas ir lektorius. Po tokių rimtai smagių seminarų, regis, bet kokie projektai tampa įveikiami...

Pirmasis – kalėdinis koncertas-apmąstymas „Naktį gimė kūdikis...“ – nuskambėjo gruodžio 21-ąją. Pilnutėlė Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia tąvakar vėl įrodė, jog „Dainavos“ pasirodymai yra laukiami. Šį įspūdį dar labiau sustiprino netikėtai pasirodžiusi Čikagos ABC 7 TV kanalo filmavimo grupė, reportažą apie koncertą parodžiusi to paties vakaro žinių laidoje.

Antrajame – kovo 9 d. įvykusiame teatralizuotame koncerte „Sveiks, svieteli margs“, skirtame K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, - „Dainava“ buvo vienas iš meno kolektyvų, daina, poetiniu žodžiu, šokiu bei vaidyba sumaniai perteikusių tai, kas šio Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininko kūryboje buvo svarbiausia, – prigimtinė žmonių lygybės idėja, tautinė savimonė, dora, darbas. (Šiuo koncertu baigtas Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos, JAV LB kultūros tarybos bei Čiurlionio meno galerijos organizuotas trijų dienų renginių ciklas, kurio metu buvo surengta poeto kūrybai ir veiklai skirta paroda bei konferencija-seminaras, paskaitas skaitė svečiai iš Lietuvos.)

Na, o prieš akis dainaviečiams – kelionė į Lietuvą. Išsijuosę repetuojame būsimosios Dainų šventės kūrinius. Darbo dar yra, bet sparčiai judame į priekį. Norime neatsilikti nuo kitų ir įrodyti, jog - anot vieno Čikagos lietuvių laikraščio - nors ir esame mėgėjai, tačiau galime skambėti kaip profesionalai! Beje, vasaros viešnagės metu Čikagos „Dainava“ pasirodys ir dar viename renginyje Lietuvos sostinėje - nekantriai laukiame ir nuoširdžiai ruošiamės bendram koncertui su Vilniaus mokytojų namų mišriu choru „Bel Canto“, vadovaujamu Artūro Dambrausko. Smagu, kad 2013-uosius vilniečių choras palydėjo malonia naujiena – „Bel Canto“ paskelbtas geriausiu mišriu choru Lietuvoje. O 2014-ųjų pradžia „Dainavą“ nudžiugino žinia, jog „Aukso paukštė“ vasarą atplasnos į Čikagą - Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtų apdovanojimų geriausio išeivijos lietuvių mėgėjų meno kolektyvo ir vadovo nominacija už Lietuvos nacionalinės kultūros bei dainų švenčių tradicijos puoselėjimą skirta „Dainavai“ ir jos meno vadovui Dariui Polikaičiui. Apdovanojimas bus įteiktas liepos 5-ąją, Dainų šventės „Čia – mano namai“ dainų dienos repeticijos metu.