Iš Toronto bei Klyvlendo – į Čikagą

Jolanta Urbietienė

Dar savaitė-kita, ir iš Kanados bei Ohajo valstijos Čikagos link pajudės du didžiuliai autobusai, vežini būriu dainininkų. Jų kelionės tikslas – baigiamasis trijų Šiaurės Amerikos lietuvių chorų – Toronto "Volungės", Klyvlendo "Exultate" bei Čikagos "Dainavos" – koncertas "Namų psalmės" paskutiniajame iš trijų miestų. Pirmieji du šio ciklo koncertai, kaip daugeliui jau žinoma, gegužę nuskambėjo Toronte, o birželį – Klyvlende. Nuo klausytojų aplodismentų aidėjusios tų miestų koncertų salės estafetę (tiksliau – dirigento batutą) perduoda Trinity Christian College Ozinga Chapel auditorijai, kurioje spalio 14-osios popietę šį įspūdingą renginį po dvylikos metų pamatyti ir išgirsti bus suteikta galimybė Čikagos bei jos apylinkių chorinės muzikos mylėtojams. Bet kol dirigentai, choristai, solistai ir orkestras dar derina balso bei instrumentų stygas, "šlifuoja" paskutiniuosius akordus, savo įspūdžiais iš pirmųjų dviejų koncertų Toronte bei Klyvlende dalijasi keletas klausytojų.

Taura Vija Vitas UnderiaiTaura, Vija ir Vitas Underiai
Trijų chorų koncertas "Namų psalmės" mums buvo didžiulė dovana. Kas dar nėra jo matę, neturėtų praleisti progos pamatyti spalio mėnesį Čikagoje. Tikrai nesigailės. Augome šeimose, kur dažnai skambėjo lietuviška daina, todėl koncerto pirmoji dalis tiesiog sugrąžino į tuos brangius vaikystės namus, iš kurių pasisavinome meilę Lietuvai. O antroji dalis suteikė progą pakilti virš tų žemiškų namų prie dangiškųjų. Todėl "Dainavos", "Exultate" ir "Volungės" chorams esame nepaprastai dekingi už sieloms suteiktą atgaivą.

Zivile VaitkieneŽivilė Vaitkienė
Šio koncerto programoje kiekvienam klausytojui buvo, kas į jo širdį prabilo – ar tai Čiurlionio harmonizuota, lyriška liaudies daina, ar klasikinis Guno (Gounod) kūrinys su orkestro palyda ir solistais. Išsiskirstėme visi pakilios nuotaikos - tai buvo ilgai lauktas, puikiai atliktas koncertas.

Algis_RuksenasAlgis Rukšėnas
Trijų chorų koncertas Klyvlende labai nudžiugino. Žavėjo pilna įvairiausio amžiaus žiurovų salė. Veiduose galėjai matyti dideles šypsenas ir per pertrauką, ir koncertui pasibaigus. Iš vietų pakilusių žmonių geriausias įvertinimas - audringi plojimai ir šūkiai: "Dar kartą!" Tikrai profesionaliai išpildyta programa, atspindėjusi chorų narių talentus - asmeninius ir kolektyvinius. Jei būtumėme Čikagos mieste per sekantį koncertą, manau, vėl būtumėme tarp žiurovų. Didelės pagarbos verti šie trys kolektyvai ir jų meno vadovai.

Vaiva_CyvieneVaiva Čyvienė
Galimybė dalyvauti abiejuose trijų chorų koncertuose Toronte ir Klyvlende buvo nepaprasta dovana. Kai šie trys chorai, "Dainava", "Volungė" ir "Exultate", susijungia, jų dainų ir giesmių aidai yra tikrai užburiantys. Pirma programos dalis pilna lietuviškos dvasios ir tra dicinių dainų, kurios sukuria smagią lietuviską atmosferą. O antra dalis paliečia pačią sielą. Kartu su kitais publikoje išgirsti Šv. Cecilijos Mišias, parašytas Guno (Gounod), – nepakartojamas įspūdis. Apsupa tave Dievo žodžiai ir raminantys jausmai. Tikrai raginčiau visus dalyvauti Čikagos koncerte ir - kaip aš pati - pajusti tą lietuviską dvasią, kurią gali sukurti šitie nuostabūs trys chorai. Pasimatysime Čikagoje!

Nijole_BenotieneNijolė Benotienė
Yra gyvenime momentų, kuriuos atsimename labai ilgai. Nesuklysiu teigdama, kad visi, dalyvavę trijų chorų koncertuose, apie šiuos renginius kalbame ir kalbėsime. Jie liks kaip ypatingos meno, muzikos ir lietuvių susibūrimo šventės. Nenoriu garsiai šūkalioti apie tokį renginį, bet tikrai žinau, kad kiekvienas, jame dalyvavęs, iš jo išeis kitoks. Minčių bus labai daug. Prisiminsime, kad mes taip toli atsivežėm ir ąžuolėlį šimtašakį, ir gandrą ant stogo, ir ryto raselę, ir, viską dar kartą pajudinę, vėl susidėsime giliai į širdį. Ne mažiau klausytojus pradžiugins ir antrosios dalies romantinio bei barokinio laikotarpio kompozitorių muzika. Specialiai šiam koncertui užsakyti kūriniai, solistai, choristai, instrumentalistai, dirigentai, pilna salė lietuviškai ir nelietuviškai kalbančių - argi galima praleisti tokį renginį, apie kurį jau kalba visas Torontas, visas Klyvlendas ir visa Lietuva? O sakiau: “Nenoriu garsiai šūkalioti“...

Taigi, netrukus Čikagon sugužės dainingas būrys moterų ir vyrų. Pastarojo renginio šeimininkai, LMA "Dainava", pluša, kad paskutinysis koncertas taptų švente ir choristams, ir klausytojams. Na, o šventė - jau spalio 14 d., sekmadienį, 2 v. p. p. Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium (6601 W College Drive, Palos Heights, IL).