Vasario 16-osios paminėjimas Vašingtone

Ieva Belopetravičienė

Siaučiant vienai didžiausių šių metų pūgai Čikagos „Dainava“ ir vėl leidosi šį kartą į trijų dienų kelionę. Šį kartą ji buvo pakviesta dalyvauti Lietuvos Respublikos Ambasados renginyje paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo metines, kuris vyko Vašington DC. Dainaviečiai rinkosi i Ohare aerouostą nežinodami ar pavyks išskristi, nes oro sąlygos tikrai buvo nekokios. Pustė, lijo ir šalo. Pirminiai skrydžiai jau buvo panaikinti ir per naktį buvo pakeisti į ankstesnius. Chorsistams teko vidury nakties leistis į kelionę su viltim, kad viskas pasiseks, nes tą pačią dieną jų laukė koncertas. Smagu, kad šiuolaikinių technologijų dėka visi 62 choro nariai vienu lektuvu pasiekė savo tikslą. Nusileidus Vašingtone Dainaviečiai uždainavo pačiam aerouoste. Pakili nuotaika lydejo visus.

Atvykus į Vašington „Dainavos“ jau laukė patogus autobusas, parūpintas Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Danelės Vidutienės dėka. Pasijautėm laukiami. Tedėl, kad skrydis įvyko anksčiau nei planuota išvengti pūgos, choristams liko laiko pasidairyti po miesto įžymias vietas. Autobusas vežiojo žmones į Molą – miesto centrą, daugelis jų pasinaudojo galimybe aplankyti Šiluvos Marijos koplyčią Nekalto prasidėjimo katedroje, kurioje kazkada taip pat dainavo „Dainava“.

Po pietų choristai jau turėjo būti pasiruošę vykti koncertuoti į Mandarin Oriental viešbutį, kuriame vyko renginys. Nuvykus į viešbutų Dainaviečių laukė šilti gėrimai įspūdingoje aplinkoje. Nors ir po bemiegės nakties, visi buvo puikiai nusiteikę.

Renginys prasidėjo Lietuvos ir JAV himnais. Vėliau kalbas sakė Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, CISAC vyresnioji mokslų daktarė ir patarėja gynybos reikalams Elizabeth Sherwood-Randall, taip pat lietuvių kilmės JAV verslininkė ir filantropė Jūratė Kazickaitė. Meninę dalį garbingai atliko Čikagos „Dainava“. Programoje buvo atliekami Nijolės Sinkevičiūtės „Ta ta to“, Juozo Naujalio „Už Raseinių“, Vaclovo Augustino „Anoj pusėj Dunojėlio“, kurią kompozitorius išmoko vaikystėje. Tai daina apie sužeistą karį mūšio lauke. Programos svečiams buvo išdalintos programos su dainų aprašymais. Buvo nuostabu, kad ši daina sužadino karininko, nekalbančio lietuvių kalba, širdį, kas dar kartą parodo, kad muzikinė kalba yra viena. Vėliau nuskambėjo Tomo Leiburo „Vilniaus Mozaika“ aranžuota mišriam chorui Leonido Abario. Ši daina yra plačiai zinoma lietuvių tarpe. Ji išjudino publiką, kuri dainavo kartu. Toliau sekė įdomus sekančios lietuvių liaudies dainos pristatymas „Kur gintarais nusėtas marių krantas“. Kiekvienam žiūrovui buvo išdalinta paragauti Gintarinės degtinės, kuri anot buvo pagaminta užpilant degtinę ir palaikant ant gintarų. Viso koncerto metu dideliuose ekranuose buvo rodomas filmas apie Lietuvą. Žiūrovų tarpe buvo daug kitataučių, kuriems buvo įdomu sužinoti daugiau. Bene netikėčiausia publikos reakcija buvo išgirdus Nijolės Sinkevičiūtės „Naktis tvartelyje“. Šiame kūrinyje Dainaviečiai buvo ne tik daininkai, bet ir šiek tiek aktoriai, kurie turėjo imituoti Lietuvos kaimo tvartelyje miegančius gyvulius – vištas, avinus, kates, žąsis, šunis. Žriūrovams sukėlė juoką daininkų garsai ir netgi lapės, kuri nugalabijo vargšę vištytę pasirodymas.

Po koncerto sekė vakarienė su visais vakaro dalyviais. Buvo malonu pabendrauti ir susipažnti. Vakarienės metu vyko Baltijos jūros gintaro paroda.