Koncertas „One Sacred Communion“

Ieva Belopetravičienė

Lapkrcio 16d. 7 val. vakare nuskambėjo paskutinis Lietuvių Meno Ansamblio „Daivana“ pasirodymas. Choras buvo pakviestas atsovauti Čikagos ir jos apylinkiu lietuvius unikaliame renginyje. Tą vakarą vyko kultūrinis Čikagos arkivyskupijos renginys „One Sacred Communion“ Motherhouse of the Sisters of St.Joseph(taip rasė Darius) (ar Motherhouse of the Congregation of St.Joseph?), LaGrange Park . Jame „Dainava“ atliko trumpą sakralinių kūrinių programą. Joje nuskambėjo Bartulio „Gloria“, Remesa „Tėve mūsų“, Baranausko-Juozapaičio „Linksmybė mano, Tu Jėzau esi“, Sasnausko „Kur bėga Šešupė“ ir Govėdos „Iš Tavo rankos“. Unikalus jis buvo tuo, kad jame dalyvavo šeši skirtingų tautų chorai. Jų atstovus sudarė juodaodžių, filipiniečių, meksikiečių, lenkų, lietuvių chorai.

Šventiniam sezonui artinantis tai buvo puikus laikas susiburti dainoje ir maldoje. Koncertas prasidėjo visiems chorams kartu atliekant „Sing to the Lord, Hallelu!” Buvo tikrai labai įdomu dainuoti kartu viena melodiją skirtingomis kalbomis. Tai dar kartą mums leido prisiminti kokie mes esame skirtingi, bet ir vienodi prieš Dievą. Skirtingas šis renginys buvo ir tuo, kad turėjome galimybę ne tik dalyvauti, bet ir klausytis kitų atlikėjų vienoje erdvėje. Dainininkai keitė vieni kitus toje pačioje salėje. Niekada neteko vienu metu pajusti tokių skirtingų balsų ir stilių, kurie atskleidžia tautos charakterį. Dažniausiai koncerto metu tenka būriuotis ir laukti repeticijų kambariuose netenkant malonumo pasigrožėti koncertais.

2012-ieji „Dainavai“ buvo labai „vaisingi“. Turėjome net penkis pasirodymus ne tik Čikagos apylinkėse, bet ir Toronte bei Klyvlende. Dainininkų gretos gausėja. Gera žinoti, kad esame reikalingi ir laukiami. Praūžus šventėms, ateinančių metų vasario mėnesį dainaviečių laukia kelionė į JAV sostinę Washington DC, kur dalyvausime Lietuvos ambasados ruošiamame ranginyje Nepriklausomybės dienai paminėti.