„Dainavos” koncertai Vašingtone

Čikagos Lietuvių meno ansamblis „Dainava“ užsienio lietuviams, drauge ir visai Lietuvai, pakviestas atstovauti dviejuose neeiliniuose renginiuose.

Pirmasis Lietuvos Respublikos ambasados JAV organizuojamas renginys įvyks penktadienį, vasario 22 d., 7 v.v. Mandarin Oriental viešbutyje (1330 Maryland Ave, SW, Washington , DC) Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Antrasis – Washington DC Lietuvių Bendruomenės rengiamas koncertas įvyks šeštadienį, vasario 23 d., 7 v.v. Latvių namuose (402 Hurley Avenue, Rockville, MD). Klausytojams bus suteikta puiki proga pasiklausyti nepaprastai įvairaus repertuaro, kuriame skambės lietuvių kompozitorių kūriniai.