Naujasis Vyrų Vieneto CD „Šešiese”

1995 metų rudenį keli vyrukai subūrė savo draugus studentų ateitininkų kultūros vakaro pasirodymui Čikagoje. Taip ir gimė "Dainavos" ansamblio vyrų oktetas - taip pavadintas todėl, kadangi šie vyrai taip pat dainuoja ir "Dainavos" chore. 2001 metų rudenį, okteto sąstatui truputį pasikeitus ir persikrikštijus į "Dainavos" ansamblio vyrų vieneto vardą, jis toliau tęsia savo veiklą. Šis mūsų įrašas - antrasis. Kviečiame Jus pasiklausyti mūsų laisvalaikio valandų darbo!

vyru_sekstetas_2